REGULAMIN SERWISOWY

Regulamin serwisowy

  1. Zgłoszenia świadczeń serwisowych i gwarancyjnych przyjmowane są do realizacji wyłącznie poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie internetowej firmy  STALKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. W celu dokonania zgłoszenia należy się zarejestrować na stronie www.sorter.pl.
  2. Przyjęcie zgłoszenia oraz termin realizacji można sprawdzić telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-17:00 pod numerem tel. 48 377 99 99 wew. lub mailowo pod adresem: serwis@sorter.pl
  3. Świadczenia gwarancyjno‑serwisowe zostaną zrealizowane w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. W wyjątkowych wypadkach termin ten może być wydłużony, w szczególności, gdy świadczenie gwarancyjne wymaga sprowadzenia części lub podzespołów od poddostawcy oraz w przypadku uniemożliwienia pracy serwisu na skutek złych warunków atmosferycznych.
  4. Części, które serwis wymontuje z urządzenia w ramach świadczenia gwarancyjnego i zastąpi je nowymi, przechodzą na własność firmy Sorter.
  5. Części wymontowane z urządzenia po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego lub w ramach świadczenia serwisowego pozostają własnością Klienta.
  6. Koszty wynikłe z powodu nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego lub przerwania pracy serwisu na życzenie Klienta/użytkownika ponosi Klient/użytkownik, zgodnie z cennikiem obowiązującym w serwisie Sorter .
  7. Sorter ma prawo odmówić wykonania świadczenia gwarancyjno‑serwisowego w przypadku, gdy Klient/użytkownik wstrzymuje się z zapłatą za urządzenie lub wcześniejszą usługę serwisową.
  8. Klient/użytkownik zobowiązany jest do współdziałania z pracownikami serwisu Sorter przy realizacji świadczenia gwarancyjno‑serwisowego wykonywanego w miejscu zamontowania urządzenia poprzez:

a) umożliwienie w odpowiednim czasie dostępu do urządzenia;

b) przedstawienie dokumentów dostarczonych razem z urządzeniem (książka gwarancyjna, karta danych technicznych, DTR);

c) podjęcie działań koniecznych do ochrony osób i rzeczy oraz przestrzeganie przepisów BHP w miejscu realizacji świadczenia gwarancyjno-serwisowego;

d) zapewnienie możliwości rozpoczęcia pracy natychmiast po przybyciu serwisu Sorter i jej realizacji bez zbędnej zwłoki;

e) nieodpłatne zapewnienie wszelkiej możliwej pomocy przy realizacji świadczenia (np. udostępnienie źródła energii elektrycznej, sprężonego powietrza w ilości i jakości niezbędnej do poprawnego działania danego urządzenia, przyłącza wodno- kanalizacyjnego zapewniającego zasilanie w czystą wodę i odbiór brudnej wody, a także udostępnienia stałego, szybkiego łącza internetowego w celu diagnozowania pracy urządzeń on-line lub oświetlenia w miejscu realizacji świadczenia).

f) klient/użytkownik jest zobowiązany do udostępnienia środków do rozładunku maszyn i urządzeń w chwili dostawy takich jak: wózki widłowe, paletowe itd, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z producentem.

  1. Maszyny sortownicze mogą być obsługiwane tylko i wyłącznie przez wykfalifikowany personel  użytkownika. Operator maszyny musi posiadać odpowiednie uprawnienia do obsługi maszyn Pracodawca musi sprawdzić ,czy zatrudniony przez Niego operator posiada wymagane dokumenty i czy posiada potrzebne kwalifikacje i umiejętności, tj. wykształcenie kierunkowe,  techniczne najlepiej elektromechaniczne, ukończony specjalistyczny kurs z obsługi komputera, uprawnienia elektryczne Stowarzyszenia Elektryków Polskich ( S.E.P.) dla obsługi szaf elektrycznych, jak również odpowiednie doświadczenie do zawiadywania poszczególnymi maszynami lub całą linią sortowniczą
  2. Klient/użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego odebrania i potwierdzenia wykonania świadczenia gwarancyjnego na dokumencie Książka Serwisowa oraz dokumencie Zlecenia serwisowego. W przypadku wątpliwości co do jakości lub kompletności wykonania świadczenia gwarancyjno‑serwisowego, Klientowi/użytkownikowi przysługuje prawo złożenia do Sorter skargi.
Scroll to Top