Zapytanie ofertowe
ue

FAQ

Zapytanie ofertowe

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA, LATA 2007-2013
Priorytet 4: Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa
w ramach Pilotażu "Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku"
 

  
Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
 
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA, LATA 2007-2013
 
 
 

Priorytet 4: Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa 

w ramach Pilotażu "Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku"
 
Projekt zatytułowany "Wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej firmy SORTER" 
 

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane

Zapytanie urządzenia