Zapytanie ofertowe
ue

FAQ

Zapytanie ofertowe

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA, LATA 2007-2013
Priorytet 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.1 Paszport do eksportu
Nr wniosku o dofinansowanie: WND-POIG.06.01.00-14-218/12

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA, LATA 2007-2013


Nr wniosku o dofinansowanie: WND-POIG.06.01.00-14-218/12


Zapytanie ofertowe - Paszport do eksportu 2013