System do sortowania pomidorów
ue

FAQ

System do sortowania pomidorów

Artykuł na potalu branżowym Fresh Plaza o module systemu ViSort do analizy jakości pomidorów
http://www.freshplaza.com/…/New-external-monitoring-feature…