Projekty unijne
ue

FAQ

Projekty unijne

Firma Sorter jest lokalnym liderem w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych. Wdrażając nowe technologie, w tym innowacyjne, firma korzysta z możliwości współfinansowania podejmowanych inwestycji w ramach unijnych dotacji.

 

Projekty, w jakich firma Sorter uczestniczy/uczestniczyła:

  • Projekt „Opracowanie technologii systemów automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych sortowania i pakowania z wykorzystaniem manipulatorów i chwytaków” (PO Inteligentny Rozwój, Priorytet  I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw
  • Projekt „ALABO” w ramach programu HORYZONT 2020
  • Projekt „Wdrożenie innowacyjnego rozwiązania technologicznego w działalności gospodarczej spółki SORTER” (PO Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4)
  • Projekt „ Opracowanie technologii innowacyjnych systemów sortowania i pakowania produktów” (PO Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4)
  • Projekt „Systemy inteligentnego sortowania i pakowania na rynkach międzynarodowych” (GO_GLOBAL.PL)
  • Projekt „Wdrożenie planu rozwoju eksportu w firmie SORTER S. J.” (PO Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.1)
  • Projekt „Wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej firmy Sorter” (PO Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.6)
  • Projekt „Opracowanie innowacyjnej technologii automatycznego zintegrowanego manipulatora 6 – osiowego wyposażonego w system wizyjny umożliwiający orientację produktu” (PO Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4)
  • Projekt „Opracowanie technologii systemów automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych sortowania i pakowania z wykorzystaniem manipulatorów i chwytaków” (PO Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1)