Projekt nr POIG.04.04.00-14-043/13-00
ue

FAQ

Projekt nr POIG.04.04.00-14-043/13-00

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Wdrożenie innowacyjnego rozwiązania technologicznego w działalności gospodarczej spółki SORTER

SORTER Sp. J. KONRAD GRZESZCZYK, MICHAŁ ZIOMEK

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Działanie: 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjalne innowacyjnym
Wartość projektu: 14 489 400,00 PLN
Dofinasowanie z Unii Europejskiej: 4 005 200,00 PLN
Okres realizacji projektu 20.01.2014 – 30.11.2015

Zapytanie ofertowe 1/2014