Projekt GO_GLOBAL.PL(2)-9329/201
ue

FAQ

Projekt GO_GLOBAL.PL(2)-9329/201

 

Projekt „Systemy inteligentnego sortowania i pakowania na rynkach międzynarodowych”
Projekt „Systemy inteligentnego sortowania i pakowania na rynkach międzynarodowych”
realizowany w ramach przedsięwzięcia GO_GLOBAL.PL Wsparcie polskich innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych na rynkach światowych.
Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 229 000 zł
Dofinansowanie ze strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 180 000 zł
Okres realizacji projektu: 1.11.2013 – 28.02.2014