Prezentacja wyników badań projektu podczas 26th International Conference Engineering Mechanics 2020
ue

FAQ

Prezentacja wyników badań projektu podczas 26th International Conference Engineering Mechanics 2020

Z przyjemnością informujemy, iż udało nam się z powodzeniem zakończyć projekt „Opracowanie technologii systemów automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych sortowania i pakowania z wykorzystaniem manipulatorów i chwytaków.” 
W dniach 24-25.XI.2020r. w Brnie w Republice Czeskiej nasi pracownicy brali udział w XXVI Międzynarodowej Konferencji Mechaniki Inżynierskiej 2020, podczas której zaprezentowali wyniki badań realizowanych w ramach ww. projektu.  Ze względu na pandemię Sars-Cov-2 obrady odbyły się w formie zdalnej. W latach ubiegłych referaty z tej konferencji indeksowane były w bazie Web of Science.


Konferencja już po raz 26. została zorganizowana przez Instytut Mechaniki, Mechatroniki i Biomechaniki Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologicznego w Brnie (ang: Brno University of Technology, cz: VYSOKÉUČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ). Konferencja odbyła się patronatem wielu instytucji naukowych m.in:
- Instytut Termomechaniki Czeskiej Akademi Nauk;
- Instytutu Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej  Czeskiej Akademii Nauk;
- Komitetu Członkowskiego Republiki Czeskiej Międzynarodowej Federacji Promocji Mechanizmu i Maszyn;
- Czeskiego Towarzystwa Mechaniki.
Celem konferencji była dyskusja oraz upowszechnienie wyników prac naukowo-badawczych,
badań przemysłowych i prac rozwojowych w dziedzinach związanych z szeroko pojętą inżynierią mechaniczną.
Artykuł pt. „JITTER ANALYSIS OF ETHERCAT MASTER OPEN LIBRARIES IN INDUSTRIAL ROBOT CONTROL SYSTEM” został zaprezentowany podczas sesji poświęconej pracą z dziedziny mechatroniki. Przedmiotem referatu jest analiza porównawcza zjawiska "jitteru" w systemie komunikacji układu napędowego robota przemysłowego opartego o protokół Ethercat z implementacją w oparciu o biblioteki open-source. Celem pracy jest analiza możliwości wykorzystania tego typu komunikacji w aplikacjach pracujących w reżimie czasu rzeczywistego - praca napędów robota stosowanego w systemach pakowania i paletyzowania.

 

W czasie konferencji prezentowaliśmy załączone materiały w języku angielskim.