Prezentacja wyników badań projektu – konferencja TransComp 2019
ue

FAQ

Prezentacja wyników badań projektu – konferencja TransComp 2019

Wraz z końcem 2018 r. firma SORTER Konrad Grzeszczyk Michał Ziomek zakończyła projekt badawczy pt.: ,,Opracowanie technologii systemów automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych sortowania i pakowania z wykorzystaniem manipulatorów i chwytaków.’’ zrealizowany na podstawie umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0566/15, w ramach Działania 1.1 ,,Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

W wyniku realizowania projektu badawczego, nasze przedsiębiorstwo stworzyło nową generację maszyn sortowniczych, które stanowią zautomatyzowane i zrobotyzowane centra obróbcze do sortowania oraz pakowania owoców i warzyw.

 

Uprzejmie informujemy, że 3 grudnia nasz pracownik prezentował wyniki badań podczas XXIII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ, pt. „Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu.”

Konferencja TransComp 2019 zorganizowana było pod patronatem JM REKTORA UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNEGO im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, prof. dr hab. inż. Zbigniewa Łukasika, dr h.c.

 

Link do informacji o wydarzeniu: https://www.uniwersytetradom.pl/