Pomyślne zakończenie kolejnego projektu unijnego
ue

FAQ

Pomyślne zakończenie kolejnego projektu unijnego

Z przyjemnością informujemy, że zrealizowaliśmy i rozliczyliśmy z sukcesem kolejny projekt unijny:

„Opracowanie technologii systemów automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych sortowania i pakowania z wykorzystaniem manipulatorów i chwytaków” realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie:

POIR.01.01.01-00-0566/15, realizowanego w ramach Działania 1.1 ”Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Więcej informacji można znaleźć na naszej stornie: http://www.sorter.pl/

Zostań dealerem naszych maszyn!