POIR.01.01.01-00-0566/15
ue

FAQ

POIR.01.01.01-00-0566/15

 

Kolejny projekt unijny w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zrealizowany

 

„Opracowanie technologii systemów automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych sortowania i pakowania z wykorzystaniem manipulatorów i chwytaków” realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie:
POIR.01.01.01-00-0566/15, realizowanego w ramach Działania 1.1 ”Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Beneficjent: SORTER Sp. J. KONRAD GRZESZCZYK, MICHAŁ ZIOMEK
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 214-2020
Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw
Podziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Przedmiot projektu: badania nad technologiami maszyn i urządzeń automatyzujących i robotyzujących procesu produkcyjne (systemy manipulatorów wyposażonych w chwytaki).
Celem projektu było opracowanie technologii maszyn i urządzeń automatyzujących i robotyzujących procesy w szczególności sortowania i pakowania, z wykorzystaniem manipulatorów i chwytaków.
Rezultatem projektu jest innowacja produktowa w  postaci maszyny sortującej owoce i warzywa nowej generacji stanowiącej zautomatyzowane i zrobotyzowane centrum obróbcze owoców i warzyw oparte na wykorzystaniu odpowiednio zaprojektowanych manipulatorów służących do przemieszczania sortowanych produktów wewnątrz urządzenia sortującego.
Wartość projektu: 13 794 442,74 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 9 820 532,59 zł
Okres realizacji projektu: 01.01.2016 – 31.12.2018

Zapytanie ofertowe 

Promocja projektu:

Regionalne konferencje sadownicze z firmą Agrosimex

Serdeczne podziękowania dla wszystkich odwiedzających nasze stoisko w trakcie konferencji w Ryszkach, Kowalu i Sompolinie. Spotkania organizowane przez firmę AGROSIMEX poświęcone były zagadnieniom dotyczącym regulowania wzrostu, odżywienia roślin, trendów nasadzeń oraz mechanizacji w sadach.

 

W trakcie konferencji informowaliśmy o realizowanym przez naszą firmę projekcie POIR.01.01.01-00-0566/15, w ramach Działania 1.1 ,,Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

 

Targi TAROPAK 2016r.

Nasza firma uczestniczyła w targach technologii pakowania TAROPAK w dniach 26-29 września 2016r. jako wystawca.

 

W trakcie targów mieliśmy okazję informować o realizowanym przez naszą firmę projekcie POIR.01.01.01-00-0566/15, realizowanym w ramach Działania 1.1 ,,Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wtedy odwiedzili.

Być może spotkamy się też w tym roku na kolejnej edycji.

 

       

 

Targi WARSAW PACK 2017

W trakcie międzynarodowych targów technologii pakowania informowaliśmy o realizowanym przez naszą firmę projekcie POIR.01.01.01-00-0566/15, realizowanym w ramach Działania 1.1 ,,Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

  

  

 

Targi Hannover 2017

Hannover Messe to największa wystawa przemysłowa na świecie, która w roku 2017 miała wymiar szczególny ze względu na uczestnictwo w niej Polski jako kraju partnerskiego.

 

W trakcie targów mieliśmy okazję informować o realizowanym przez naszą firmę projekcie POIR.01.01.01-00-0566/15, realizowanym w ramach Działania 1.1 ,,Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

 

Fresh Plaza – wizyta dziennikarzy w firmie

Podczas rozmowy z dziennikarką z portalu Fresh Plaza www.freshplaza.com informowaliśmy o realizowanym przez naszą firmę projekcie POIR.01.01.01-00-0566/15, realizowanym w ramach Działania 1.1 ,,Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz przekazaliśmy materiały do publikacji na portalu.

www.freshplaza.com/article

 

 

POLAGRA TECH 2017

Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych POLAGRA TECH to renomowana impreza, która, jest miejscem wielu premier i nowości technologicznych.

Udział w targach umożliwił nam informowanie o realizowanym przez naszą firmę projekcie POIR.01.01.01-00-0566/15, realizowanym w ramach Działania 1.1 ,,Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Dziękujemy za liczne odwiedzenie naszego stoiska.

 

   

 

TAROPAK 2018

Data 1-4.10.2018,

Miejsce: MTP Poznań

http://easyrobots.eu/2018/10/12/targi-taropak-2018/

OPEN MINDS’ DEBATE

Data: 7.06.2018 r.

Miejsce: Centrum Nauki Kopernik, Warszawa

http://www.sorter.pl/pl/firma/ii-edycja-open-minds%E2%80%99-debate%E2%80%99%E2%80%99-w-centrum-nauki-kopernik,1040.html

 

TARGI SADOWNICTWA I WARZYWNICTWA TSW 2018

Data: 10-11.01.2018 r.

Miejsce: Warsaw Ptak, Nadarzyn

http://www.sorter.pl/pl/firma/tsw-2018-%E2%80%93-targi-sadownictwa-i-warzywnictwa-w-nadarzynie,985.html

 

WARSAW PACK 2018

Data: 27.02– 01.03.2018 r.

Miejsce: Ptak Expo Center, Nadarzyn

http://www.sorter.pl/pl/firma/targi-techniki-pakowania-i-opakowan-%E2%80%93-warsaw-pack-2018,1012.html