Najczęściej zadawane pytania
ue

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są koszty serwisu?

Stawka podstawowa wynosi 150 pln/godz.

 

Oferujemy również wykup pakietów serwisowych, które objęte są rabatami:

10 godzinowy pakiet usług z 10% rabatem

20 godzinowy pakiet usług z 20% rabatem

30 godzinowy pakiet usług z 30% rabatem

Jak wyliczać wydajność maszyny?

Wydajność maszyn liczona jest według wzoru: ilość misek / s. x 60 min x średnia masa (np. jabłko średnia masa 150 g.). 

Czy szkolenia z obsługi maszyn sortowniczych firmy Sorter są płatne?

Pierwsze szkolenie użytkowników naszych maszyn jest bezpłatne. Osoba odpowiedzialna za szkolenia z ramienia dostawcy ustala z klientem termin szkolenia. W celu prawidłowego przebiegu szkolenia, rekomendowana grupa nie powinna przekroczyć 5 osób. Ze względu na możliwość późniejszej rotacji pracowników, zaleca się udział w szkoleniu min. 1 osobie "wyższego szczebla" tzw. stałej kadry, która przekaże niezbędną wiedzę obsłudze linii w przyszłości.

 

W przypadku nieobecności osoby wyznaczonej do szkolenia bądź innego zdarzenia losowego kolejne szkolenie organizowane jest na żądanie klienta, w uzgodniony terminie, przy czym jest ono szkoleniem odpłatnym.

 

Zarówno ceny jak i zakres szkoleń ustalane są indywidualnie. Oferta płatnych szkoleń firmy Sorter dostępna jest na indywidualne życzenie klienta.

Jakie są godziny pracy serwisu Sorter ?

Godziny pracy serwisu:

- od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00, w soboty od 8.00 do 14.00
- na życzenie klienta/użytkownika- od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 22:00 (stawka podstawowa x 4)

lub w godzinach pracy od 22:00 do 6:00 (stawka podstawowa x 6).

 

Cennik usług serwisowych dostępny jest w siedzibie firmy Sorter, lub po zapytaniu e- mail.

Do czego zobowiązany jest użytkownik maszyn i urządzeń podczas realizacji świadczenia usługi serwisowej przez pracowników Sorter?

Użytkownik maszyn i urządzeń zobowiązany jest do nieodpłatnego zapewnienia wszelkiej możliwej pomocy przy realizacji świadczenia serwisowego (np. udostępnienie źródła energii elektrycznej, sprężonego powietrza w ilości i jakości niezbędnej do poprawnego działania danego urządzenia, przyłącza wodno - kanalizacyjnego zapewniającego zasilanie w czystą wodę i odbiór brudnej wody, odpowiedniego oświetlenia w miejscu realizacji świadczenia jak również udostępnienie przyłącza do stałego i szybkiego internetu które powinno znajdować się w odległości max. 1,5 m od komputera sterującego systemem w celu prawidłowej pracy urządzeń oraz możliwości diagnozowania ich pracy on-line.

Co należy zrobić, aby doszło do całkowitego opróżnienia skrzyni z produktu podczas rozładunku wodnego?

PROCEDURA ZANURZANIA I OBROTU SKRZYNI Z PRODUKTEM W ROBOCIE ROZŁADUNKOWYM:

  1. Odbiór skrzyni z produktem przez chwytak robota z podajnika łańcuchowego.

  2. Przetransportowanie skrzyni z produktem nad wannę wyładunkową.

  3. Obrót chwytaka ze skrzynią nad wanną o 90 st. w poziomie.

  4. Opuszczenie skrzyni z produktem do wody / musi nastąpić pełne zanurzenie skrzyni z produktem w wannie wyładunkowej.

  5. Wypłynięcie produktu ze skrzyni i ukierunkowanie produktu  do kanału wodnego poprzez zwiększenie strumienia wody.

  6. Odczekanie, aż ostatnie płynące jabłko zostanie zarejestrowane przez czujnik obecności produktu, który znajduje się w początkowej części kanału wodnego (od czasu przepływu       ostatniego jabłka - poczekać ok. 10 sek.).

  7. Wynurzenie/ podniesienie chwytaka z opróżnioną  skrzynią.

  8. Wykonanie obrotu chwytaka z pustą skrzynią o ok. 135 st. w pionie do dołu (ewentualne opróżnienie z pozostałości produktu).

  9. Wykonanie obrotu chwytaka z pustą skrzynią o ok. 135 st. do góry.

10. Obrót chwytaka ze skrzynią o 90 st. w poziomie (powrót do stanu początkowego).

11. Podniesienie i odstawienie pustej skrzyni na przeciwległą stronę pola pracy robota, na podajnik łańcuchowy dla pustych skrzyń.

W jakich warunkach i otoczeniu maszyny i urządzenia służące do sortowania i pakowania produktów powinny być eksploatowane, aby mogły zachować jak najdłużej swoje właściwości?

Maszyny/urządzenia służące do sortowania lub pakowania produktów produkcji Sorter należy zawsze montować:

w zadaszonym pomieszczeniu,

w suchych warunkach,

- w temperaturze otoczenia min. od 7 do 35 stopni Celsjusza.

Obszar montażu i następnie eksploatacji maszyn musi być właściwie oświetlony.    

Czy operator obsługujący maszynę/urządzenie produkcji Sorter powinien posiadać odpowiednie wykształcenie i uprawnienia?

Maszyny sortownicze mogą być obsługiwane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Firma Sorter po zainstalowaniu urządzeń u użytkownika przeprowadza szkolenia dla operatorów w zakresie:

- mechanicznej obsługi maszyn i urządzeń,

- obsługi oprogramowania i obsługi pulpitu sterowniczego,

- bezpiecznej eksploatacji maszyn/linii sortowniczej oraz zasad BHP. 


Operator maszyny musi posiadać odpowiednie uprawnienia do obsługi maszyn.
Pracodawca musi sprawdzić, czy zatrudniony przez Niego operator posiada wymagane dokumenty, i czy posiada potrzebne kwalifikacje i umiejętności, tj. wykształcenie kierunkowe techniczne, najlepiej elektromechaniczne, ukończony odpowiedni kurs z obsługi komputera, uprawnienia elektryczne Stowarzyszenia Elektryków Polskich ( S.E.P.) do obsługi szaf elektrycznych,  jak również odpowiednie doświadczenie do zawiadywania poszczególnymi maszynami lub całą linią sortowniczą.
 

Czy gwarancję na urządzenia można stracić?

Tak. Przyczyną utraty gwarancji jest nieprzestrzeganie warunków gwarancji. Najczęstszą przyczyną utraty gwarancji są: brak komisyjnych przeglądów gwarancyjnych co 6 miesięcy (UWAGA! Kupujący jest odpowiedzialny za dopilnowanie daty przeglądów) oraz mechaniczne lub przepięciowe uszkodzenie urządzeń.
Użytkownik maszyny produkcji/marki Sorter aby utrzymać gwarancję otrzymaną od producenta - zobligowany jest do obsługi codziennej i współpracy z Gwarantem przy obsłudze okresowej użytkowanych maszyn i urządzeń zgodnie z harmonogramem zawartym w instrukcjach obsługi maszyn oraz Regulaminem Świadczenia Serwisowego Sorter.
Obsługa maszyn – jest to czynność wykonywana przez użytkownika maszyn, związana z podtrzymywaniem lub przywracaniem maszynie jej zdolności użytkowej w czasie .

 

W zależności od celu obsługiwania rozróżnia się:
1. Obsługę jednokrotną  wykonuje się tylko raz np. podczas wdrażania urządzenia do użytku lub wycofywania go z eksploatacji.

 

2. Obsługę codzienną wykonywaną przez użytkownika , która obejmuje takie czynności, jak sprawdzenie:
a) czystości maszyn (konserwacja)- dla utrzymania czystości miejsc styku z owocami-rekomendujemy do użycia płyn czyszczący marki: SORTER ECO HDI, który przeznaczony jest do czyszczenia miejsc kontaktu z artykułami spożywczymi (taśmy, tacki, okleina teflonowa itp.) oraz preparaty czyszczące marki Sorter, takie jak: Metal Cleaner, Plastic Cleaner, Silikon antyadhezyjny oraz Penetrant lubricant.
b) częstotliwości i jakości smarowania ( rekomendujemy smary produkcji Sorter: smar do łańcuchów i White Oil PC, miejsca smarowania wskazane są w instrukcjach obsługi,
c) działanie mechanizmów jezdnych ( wg. instrukcji obsługi),
d) zużycia materiałów pędnych,
e) stanu osłon ochronnych,
f) stanu rozregulowania mechanizmów w trakcie pracy i g) ogólnego stanu technicznego urządzenia i ogólnego bezpieczeństwa pracy.

 

3. Obsługa okresowa polega ona zazwyczaj na dokonywaniu przeglądu technicznego i ewentualnej konserwacji, wymianie podzespołów maszyn. Obsługę okresową w okresie gwarancji producenta wykonują pracownicy serwisu Sorter. Zadaniem obsługi okresowej są zabiegi wykonywane cyklicznie, zgodnie z ustalonym harmonogramem zawartym w regulaminie świadczenia serwisowego SORTER, po upływie określonego czasu ( 6 miesięcy) pracy maszyny lub po osiągnięciu 500 roboczogodzin przez maszynę na wniosek użytkownika maszyn i urządzeń. Po przeprowadzeniu obsługi okresowej przez serwis wymienia się części szybko zużywające się oraz usuwa usterki.
 

Gdzie znaleźć regulamin gwarancyjny i instrukcje obsługi?

Regulamin gwarancyjny i instrukcja obsługi dostarczana jest wraz z zakupionym urządzeniem. Dokumentacja dostępna jest również po zalogowaniu się na naszej stronie i przedstawieniu dowodu zakupu. Następnie udostępniona jest elektroniczna wersja regulaminu i instrukcji obsługi dla właściwego urządzenia/maszyny.

Czy urządzenia firmy Sorter są lepsze od maszyn zachodnich producentów?

Urządzenia firmy Sorter S.J. są wykonane nowoczesnymi technologiami i z najlepszych komponentów dostępnych na rynku. Warto zauważyć, że rozwiązania technologiczne są rozwiązaniami najnowocześniejszymi, jakie obecnie występują na świecie.

Czy maszyny sortownicze firmy Sorter są tańsze od konkurencji?

Porównując dwa takie same projekty jesteśmy w stanie zaproponować niższą cenę niż konkurencja. Mimo niższej ceny nie proponujemy przestarzałych rozwiązań technologicznych tylko dobieramy dla naszych klientów najnowocześniejsze rozwiązania, które spełniają ich oczekiwania.

Ile kosztuje linia do sortowania jabłek lub gruszek?

Cena zaczyna się tam, gdzie zaczyna się nasza fantazja. Jak to mamy rozumieć? W zależności od usprawnień, które Państwo chcą u siebie zastosować. Im więcej usprawnień, tym wyższa cena. Jednakże nie skupiamy się wyłącznie na wydajności. Bardzo duże znaczenie ma dla nas funkcjonalność urządzeń. Sztuka polega na tym, aby udogodnienia technologiczne nie skomplikowały, a ułatwiły nam pracę.

Dlaczego warto zainwestować w urządzenia i maszyny firmy Sorter?

Inwestując w nasze urządzenie nie tylko wpierają Państwo polską gospodarkę i przemysł, ale kupują Państwo produkt o wysokiej jakości, ponieważ maszyny naszej produkcji są wykonane rzetelnie i solidnie. Urządzenia zostały zaprojektowane i wzmocnione, aby mogły pracować przez długi czas z maksymalną prędkością i dokładnością.

Czy maszyny firmy Sorter posiadają wymagane certyfikaty CE?

Nasze urządzenia konstruowane są zgodnie ze wszelkimi normami, które dotyczą certyfikacji CE, jak równeż normami PKN. Maszyny spełniają wymagania:

- Dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 17 maja 2006r. w sprawie maszyn. Dz. U. UE. L06.157.24.

- Dyrektywy 2004/108/WE Kompatybilność elektromagnetyczna.

- Dyrektywy 2006/95/WE Niskonapięciowe wyroby elektryczne (LVD).

Oraz następujące normy zharmonizowane EN:

- PN-EN ISO 12100:2011 Bezpieczeństwo maszyn – Ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i zmniejszenie ryzyka.

- PN-EN ISO 13857:2010 Bezpieczeństwo maszyn – Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi do stref niebezpiecznych.

- PN-EN 349+A1:2011 Bezpieczeństwo maszyn – Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu części ciała człowieka.

- PN-EN ISO 13850:2008 Bezpieczeństwo maszyn. Stop awaryjny. Zasady projektowania.

- PN-EN 614-1+A1:2009 Bezpieczeństwo maszyn. Ergonomiczne zasady projektowania. Część 1. Terminologia i zasady ogólne.

- PN-EN ISO 13857:2010 Bezpieczeństwo maszyn. Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami dolnymi do stref niebezpiecznych.

- PN-EN 894-3+A1:2010 Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania ergonomiczne dotyczące projektowania wskaźników i elementów sterowniczych – Część 3. Elementy sterownicze.

- PN-EN 953+A1:2009 Bezpieczeństwo maszyn – Osłony – Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych.

- PN-EN ISO 13849 -1: 2008 Bezpieczeństwo maszyn - Elementy sterowania związane z bezpieczeństwem – Część 1: Ogólne zasady projektowania.

EN 60204-1:2010 i EN 60204-1-C1 Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn – Część 1. Wymagania ogólne.

Czym kierować się przy wyborze maszyn sortowniczych?

Jaka jest nasza gospodarka dziś?

Jak handlujemy naszym produktem obecnie, a jak chcielibyśmy w przyszłości go sprzedawać?

Ile jabłek sprzedajemy przez cały sezon?

Jak go pakujemy?

Jaką powierzchnią dysponuję pod przyszłą sortownię?

 

Odpowiedzi na powyższe pytania przygotują Państwa do rozmowy z naszym doradcą, który dobierze dla Państwa odpowiedni produkt.

Zostań dealerem naszych maszyn!