Jak rekrutujemy
ue

FAQ

Jak rekrutujemy


Pracowników naszej firmy pozyskujemy w ramach rekrutacji wewnętrznej oraz zewnętrznej z zachowaniem zasady równości wszystkich Kandydatów. Wybierając nowych Pracowników zwracamy uwagę nie tylko na poziom kompetencji, ale również na motywację do podjęcia pracy oraz dopasowanie do kultury organizacyjnej naszej firmy.

Ogłoszenia zamieszczamy w prasie, radiu, na portalach internetowych oraz korzystamy z usług firm doradztwa personalnego.

Oferty pracy publikujemy również na naszej stornie internetowej. Na aplikacje od Kandydatów na stanowiska podane na naszej stronie czekamy przez cały rok ze względu na stały rozwój firmy.


Proces rekrutacji przebiega w następujący sposób:

Analiza aplikacji:

Jest to pierwszy etap, którego celem jest weryfikacja kwalifikacji Kandydatów względem oferowanego stanowiska. Do kolejnych etapów zapraszamy wybraną grupę osób (kontakt następuje telefonicznie bądź poprzez mail).

Część techniczna:

Ten etap procesu pozwoli nam sprawdzić umiejętności techniczne przy pomocy krótkiego testu wiedzy. Składa się on zazwyczaj z zadań związanych z obszarem poszukiwanej specjalizacji. Po teście następuje rozmowa ze specjalistą danej technologii.
W ocenie potencjału i kompetencji kandydatów pomagają nam również zadania praktyczne i próbki pracy.

Rozmowa kwalifikacyjna:

Podczas spotkania zapoznajemy się z wcześniejszymi doświadczeniami zawodowymi Kandydata oraz mamy możliwość poznać oczekiwania Kandydatów.

Wyniki procesu rekrutacyjnego:

O wynikach procesu rekrutacyjnego Kandydaci zostają poinformowani w przeciągu 2 tygodni od spotkania.