Historia
ue

FAQ

Historia

Firma SORTER powstała w Radomiu, jako jedyny w Polsce oraz Europie Środkowo‑Wschodniej producent maszyn i urządzeń do sortowania owoców i warzyw, kładąc podwaliny pod rozwój tej branży w Polsce.

 

IDEA I WIZJA

Od początku powstania, firmie przyświecała wizja wypracowania nowych standardów konkurowania nie tylko na rynku krajowym, ale i globalnym. Innowacja i jakość wykonania, tworzenie własnych nowatorskich i odważnych projektów oraz zdobywanie zaufania klientów poprzez oferowanie wysokiej jakości i niezawodności maszyn i urządzeń stały się najistotniejszymi czynnikami, które wpłynęły na obecną pozycję firmy. Towary sygnowane znakiem SORTER stały się poszukiwane nie tylko w kraju.

 

PROFIL DZIŁALNOŚCI

Ambicja tworzenia produktów dla przemysłu wysokiej technologii  doprowadziła do rozszerzenia profilu działalności na inne branże. Autorska myśl technologiczna spowodowała, że dostępne na rynku rozwiązania podzespołów mechanicznych oraz elektronicznych nie zawsze spełniały oczekiwania, dlatego naturalnym kierunkiem rozwoju stało się stworzenie działów: Badań i rozwoju, Elektroniki, Automatyki, Mechaniki, Montażu i wdrożeń.  

 

WAŻE WYDARZENIA I OSIĄGNIĘCIA

2012 r. – 2018 r. udział w projekcie: ,,Opracowanie innowacyjnej technologii automatycznego zintegrowanego manipulatora 6‑osiowego wyposażonego w system wizyjny umożliwiający orientację produktu.”  

Projekt współfinansowany był w ramach Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych Osi Priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na podstawie umowy o dofinansowanie POIG.01.04.00-22-205/12 z dnia 12 listopada 2012 r.

W firmowym laboratorium badawczo‑rozwojowym zostały przeprowadzone zawansowane prace nad stworzeniem pierwszych polskich 6-osiowych robotów‑manipulatorów. Oficjalna premiera jednego z nich, SuR15, odbyła się na targach Taropak w Poznaniu w 2016 roku. Nowoczesne, uniwersalne manipulatory serii SUR za pomocą szeregu narzędzi pozwalają rewolucjonizować liczne procesy produkcyjne w fabrykach i magazynach naszych klientów.

 

2014 r. – 2018 r. -,,Opracowanie technologii systemów automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych sortowania i pakowania z wykorzystaniem manipulatorów i chwytaków” realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0566/15, w ramach Działania 1.1 ”Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rezultatem projektu będzie nowa generacja maszyn sortowniczych, stanowiące zautomatyzowane i zrobotyzowane centra obróbcze do sortowania oraz pakowania owoców i warzyw o cechach.

 

2015 r. -2018 r. - udział w międzynarodowym projekcie badawczym ALABO, którego zadaniem było opracowanie technologii produkcji ekologicznych i innowacyjnych ogniw fotowoltaicznych na elastycznym podłożu z przezroczystej  folii. W ramach projektu w laboratorium Sortera powstał system wizyjny do nadzorowania procesu laserowego wycinania prawidłowej struktury baterii słonecznej w poszczególnych jej warstwach. Więcej szczegółów: http://www.sorter.pl/pl/firma/projekt

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Dbałość o szczegóły i chęć sprostania wymaganiom nawet najbardziej wymagających klientów sprawiły, że nasza firma została wyróżniona wieloma prestiżowymi nagrodami, między innymi:

2011 r.  - Mała Firma Roku i Produkt Roku przyznawane przez Izbę Przemysłowo‑Handlową Ziemi Radomskiej

2012 r. - Mazowiecka Firma Roku

2012 r. - Przedsiębiorstwo Roku Fair Play

2012 r. - Ernst&Young Przedsiębiorca Roku

2013 r. i 2014 r. - Przedsiębiorstwo Roku Fair Play

2017 r. - Acanthus Aurelius na targach GLASS