Fundusze Europejskie
ue

FAQ

Fundusze Europejskie

Prezentacja wyników badań projektu podczas 26th International Conference Engineering Mechanics 2020 2021-02-15

Prezentacja wyników badań projektu podczas 26th International Conference Engineering Mechanics 2020

Pomyślne zakończenie kolejnego projektu unijnego 2019-12-23

Pomyślne zakończenie kolejnego projektu unijnego

Prezentacja wyników badań projektu – konferencja TransComp 2019 2019-12-03

Prezentacja wyników badań projektu – konferencja TransComp 2019

POIR.01.01.01-00-0566/15 2016-07-08

POIR.01.01.01-00-0566/15

  Kolejny projekt unijny w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zrealizowany

Zapytanie ofertowe nr 1/2015/1.1.1/POIR 2015-12-28 19:28:35

Zapytanie ofertowe nr 1/2015/1.1.1/POIR

   Fundusze Europejskie - dla inteligentnego rozwoju  Opracowanie technologii systemów automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych sortowania i pakowania z wykorzystaniem manipulatorów i chwytaków SORTER Sp. J. KONRAD GRZESZCZYK, MICHAŁ ZIOMEK

Projekt ALABO 2015-02-23 20:27:13

Projekt ALABO

Kolejny projekt unijny z udziałem firmy Sorter!  

Projekt nr POIG.04.04.00-14-043/13-00 2014-07-22 08:57:05

Projekt nr POIG.04.04.00-14-043/13-00

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Wdrożenie innowacyjnego rozwiązania technologicznego w działalności gospodarczej spółki SORTER SORTER Sp. J. KONRAD GRZESZCZYK, MICHAŁ ZIOMEK

Zapytanie ofertowe - Opracowanie technologii innowacyjnych systemów sortowania i pakowania produktów 2014-01-13 13:45:09

Zapytanie ofertowe - Opracowanie technologii innowacyjnych systemów sortowania i pakowania produktów

POIG Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Projekt 2014 "Opracowanie technologii innowacyjnych systemów sortowania i pakowania produktów"

Projekt GO_GLOBAL.PL(2)-9329/201 2013-11-20 12:32:54

Projekt GO_GLOBAL.PL(2)-9329/201

  Projekt „Systemy inteligentnego sortowania i pakowania na rynkach międzynarodowych”

Projekt nr POIG.06.01.00-14-218/12 2013-11-13 12:56:49

Projekt nr POIG.06.01.00-14-218/12

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie SORTER S. J. SORTER Sp. J. KONRAD GRZESZCZYK, MICHAŁ ZIOMEK

Projekt nr POIG.04.06.00-14-010/12-00 2013-11-13 12:45:26

Projekt nr POIG.04.06.00-14-010/12-00

  Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej firmy SORTER SORTER Sp. J. KONRAD GRZESZCZYK, MICHAŁ ZIOMEK 

  Projekt nr POIG.01.04.00-22-205/12 2013-11-13 08:53:31

Projekt nr POIG.01.04.00-22-205/12

  Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Opracowanie innowacyjnej technologii automatycznego zintegrowanego manipulatora 6 osiowego wyposażonego w system wizyjny umożliwiający orientację produktu SORTER Sp. J. KONRAD GRZESZCZYK, MICHAŁ ZIOMEK

Zapytanie ofertowe 2013-06-06 13:46:28

Zapytanie ofertowe

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA, LATA 2007-2013 Priorytet 4: Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa w ramach Pilotażu "Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku"  

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA, LATA 2007-2013 Priorytet 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.1 Paszport do eksportu Nr wniosku o dofinansowanie: WND-POIG.06.01.00-14-218/12

Zapytanie ofertowe - Plan Rozwoju Eksportu

Zapytanie ofertowe - Plan Rozwoju Eksportu

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA, LATA 2007-2013  Priorytet 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.1 Paszport do eksportu