Projekt nr POIG.01.04.00-22-205/12
ue

FAQ

Projekt nr POIG.01.04.00-22-205/12

 
Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Opracowanie innowacyjnej technologii automatycznego zintegrowanego manipulatora 6 osiowego wyposażonego w system wizyjny umożliwiający orientację produktu

SORTER Sp. J. KONRAD GRZESZCZYK, MICHAŁ ZIOMEK

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Działanie: 1.4. Wsparcie projektów celowych
Dziedzina: badanie, rozwój, innowacje
Wartość projektu: 24 865 806,87 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 8 833 410,75 zł
Okres realizacji projektu: 01.09.2012 - 30.06.2015

Zapytanie ofertowe 1 - Zakup: Drukarka

Zapytanie ofertowe 1 - Zakup: Komputery

Zapytanie ofertowe 1 - Zakup: Laboratorium A

Zapytanie ofertowe 1 - Zakup: Laboratorium B

Zapytanie ofertowe 1 - Zakup: Oprogramowanie

Zapytanie ofertowe 1 - Zakup: Plotter

Zapytanie ofertowe 1 - Dzierżawa

Zapytanie ofertowe 2 - Dzierżawa

Zapytanie ofertowe 3 - Dzierżawa

Zapytanie ofertowe 4 - Dzierżawa

Zapytanie ofertowe 5 - Dzierżawa

Zapytanie ofertowe 6 - Dzierżawa

Zapytanie ofertowe 7 - Dzierżawa

Zapytanie ofertowe 8 - Dzierżawa

Zapytanie ofertowe 1 - Usługa doradcza

Zapytanie ofertowe 2 - Usługa doradcza

Zapytanie ofertowe 3 - Usługa doradcza

Zapytanie ofertowe 4 - Usługa doradcza

Unieważnienie postępowania ofertowego: Zapytanie ofertowe 1 - Usługa doradcza

Zapytanie ofertowe 1/2013 - Analizator

Zapytanie ofertowe 1/2013 - Informatyka

Zapytanie ofertowe 1/2013 - Oprogramowanie

Zapytanie ofertowe 1/2013 - PCB

Zapytanie ofertowe 3/2013

Unieważnienie postępowania ofertowego: Zapytanie ofertowe 3/2013

Zapytanie ofertowe 4/2013

Zapytanie ofertowe M1_A_2013

Zapytanie ofertowe M1_B_2013

Zapytanie ofertowe M1_C_2013

Zapytanie ofertowe M1_D_2013

Zapytanie ofertowe M1_E_2013

Zapytanie ofertowe M1_F_2013

Zapytanie ofertowe 5/2013

Zapytanie ofertowe D1/2013

Zapytanie ofertowe D2/2013

Zapytanie ofertowe 6/2013

Zapytanie ofertowe D1/2013 Suplement

Zapytanie ofertowe D2/2013 Suplement

Zapytanie ofertowe 7/2013

Zapytanie ofertowe 8/2013

Zapytanie ofertowe 10/2013

Zapytanie ofertowe 11/2013

Zapytanie ofertowe 12/2013

Zapytanie ofertowe 14/2013

Zapytanie ofertowe 16/2013

Zapytanie ofertowe 17/2013

Zapytanie ofertowe D5/2014

Zapytanie ofertowe M1/2013 - Pomiar ugięć

Zapytanie ofertowe 1/2014

Zapytanie ofertowe 3/2014

Zapytanie ofertowe 4/2014

Zapytanie ofertowe 5/2014

Zapytanie ofertowe 6/2014

Zapytanie ofertowe 7/2014

Unieważnienie zapytania ofertowego 7/2014

Zapytanie ofertowe 7b/2014

Zapytanie ofertowe 8b/2014

Zapytanie ofertowe 1/2014/Mapa 3d

Zapytanie ofertowe D4/2014

Zapytanie ofertowe 9/2014

Zapytanie ofertowe 10/2014

Zapytanie ofertowe nr M1/2014 - Materiały do zbudowania prototypów manipulatora

Zapytanie ofertowe 11/2014

Zapytanie ofertowe 12/2014

Zapytanie ofertowe 2/2014/UV

Zapytanie ofertowe 13/2014

Zapytanie ofertowe 14/2014

Zapytanie ofertowe 15/2014

Zapytanie ofertowe 16/2014

Zapytanie ofertowe 14B/2014

Zapytanie ofertowe 17/2014

Zapytanie ofertowe 19/2014

Zapytanie ofertowe 1/2015

Unieważnienie 14/2014

Unieważnienie 01/2015

Zapytanie ofertowe 1b/2015

Zapytanie ofertowe 2b/2015