Obowiązek informacyjny - Media społecznościowe
ue

FAQ

Obowiązek informacyjny - Media społecznościowe

FACEBOOK

Profil SORTER MICHAŁ ZIOMEK SPÓŁKA JAWNA w serwisie Facebook jest profilem publicznym. Kiedy odwiedzasz nasz profil udostępniasz nam swoje dane osobowe takie jak np. nazwę konta, komentarze, adres IP.

Na naszej stronie Facebook prezentujemy nasze działania, promujemy wydarzenia które organizujemy a dodatkowo informujemy o wolnych wakatach w naszej firmie!

Jesteśmy jako SORTER MICHAŁ ZIOMEK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 24/253,  00-403 Warszawa administratorem Twoich danych osobowych.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail, dane zamieszczone przez Ciebie na Twoim profilu są przetwarzane przez Sorter  w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie, prowadzenie dalszej korespondencji z Tobą za pośrednictwem Facebook.

Podstawą prawną takiego przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi komunikacja z Tobą oraz promowanie działań firmy, informowanie o nowościach a także na zabezpieczenie Sorter przed ewentualnymi zarzutami.

 

Twoje dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz dane zamieszczone przez Ciebie na Twoim profilu i/lub na tej grupie będą przetwarzane przez Sorter  także w celu promocji produktów i usług Sorter/ Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala na realizację uzasadnionego interesu, jakim w tym wypadku jest marketing produktów lub usług Sorter.

Twoje dane osobowe udostępnione w związku z korzystaniem z grupy nazwa grupy fb nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym ich profilowaniu.

Sorter będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, t.j. obsługę informatyczną oprogramowani stosowanych przez Administratora, firmie hostingowej.

Ponadto Sorter będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Twoje dane osobowe zostaną także udostępnione właścicielowi serwisu Facebook tj. Facebook Ireland Limited z siedzibą w Irlandii. Facebook Ireland Limited może przekazywać dane osobowe zapisane na profilu / grupie Facebook do swoich spółek powiązanych, w tym do Facebook, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki (spółka ta posiada certyfikat programu Privacy Shield w zakresie legalizacji transferu danych poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz poza w/w przypadek do Państwa Trzeciego.

 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Podanie danych jest dobrowolne.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu jak będą Cię interesowały treści które przedstawiamy na profilu. W każdym momencie masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych.

Jeżeli bierzesz udział w konkursach organizowanych przez Sorter za pośrednictwem grupy nazwa grupy fb, Sorter będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania przez czas trwania konkursu, a w sytuacji kiedy zostaniesz wytypowana/y do otrzymania nagrody Twoje dane osobowe będą przetwarzane po zakończeniu konkursu w celu zabezpieczenia  ewentualnych roszczeń wynikających z prawa cywilnego oraz dla celów archiwizacyjnych określonych przepisami szczególnymi takimi jak ustawa o rachunkowości.

 

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

·        dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

·        sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

·        żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

·        żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

·        wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

·        przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa).

 

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: Inspektor Ochrony Danych - Paweł Strzałkowski iod@sorter.pl

SORTER MICHAŁ ZIOMEK  sp.j. z siedzibą w Warszawie ul. Solec 24/253,  00-403 Warszawa,

Oddział/ adres do korespondencji : ul. Gdyńska 32, 26 - 600 Radom

 

LinkedIn

Profil SORTER MICHAŁ ZIOMEK SPÓŁKA JAWNA w serwisie Linkedin jest profilem publicznym. Kiedy odwiedzasz nasz profil udostępniasz nam swoje dane osobowe takie jak np. nazwę konta, komentarze, adres IP. Zakres danych jest zależny od ustawień na Twoim profilu – może być on prywatny lub publiczny.

Na naszej stronie Liknedin prezentujemy nasze działania, promujemy wydarzenia które organizujemy a dodatkowo informujemy o wolnych wakatach w naszej firmie!

Jesteśmy jako SORTER MICHAŁ ZIOMEK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 24/253,  00-403 Warszawa administratorem Twoich danych osobowych.

 

Celem przetwarzania przez nas danych jest efektywne prowadzenie naszego profilu oraz kontakt z Tobą.

 

Sorter przetwarza Twoje dane osobowe w zakresie w jakim ujawniłeś je na portalu internetowym Linkedin.com.  Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadniony interes administratora danych polega na promowaniu działań firmy, informowaniu o nowościach oraz kontakcie z użytkownikami a także na zabezpieczeniu Sorter przed ewentualnymi zarzutami.

 

Sorter będzie udostępniać Twoje dane osobowych innym odbiorcom, t.j. obsługę informatyczną oprogramowani stosowanych przez Administratora, firmie hostingowej. Ponadto Sorter  będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym ich profilowaniu.

 

Niniejsza klauzula informacyjna   dotyczy przetwarzania tylko i wyłącznie przez Sorter. a nie przez portal LinkedIn który jest administratorem serwisu.

 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Podanie danych jest dobrowolne.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu jak będą Cię interesowały treści które przedstawiamy na profilu. W każdym momencie masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych.

 

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa).

 

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: Inspektor Ochrony Danych - Paweł Strzałkowski iod@sorter.pl

 

SORTER MICHAŁ ZIOMEK  sp.j. z siedzibą w Warszawie ul. Solec 24/253,  00-403 Warszawa,

Oddział/ adres do korespondencji : ul. Gdyńska 32, 26 - 600 Radom