Zakończenie projektu badawczego
ue

FAQ

Zakończenie projektu badawczego

Wraz z końcem 2018 r. firma SORTER Konrad Grzeszczyk Michał Ziomek zakończyła projekt badawczy pt.: ,,Opracowanie technologii systemów automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych sortowania i pakowania z wykorzystaniem manipulatorów i chwytaków.’’ zrealizowany na podstawie umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0566/15, w ramach Działania 1.1 ,,Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

W wyniku realizowania w latach 2016 r. – 2018 r. projektu badawczego, firma SORTER stworzyła nową generacje maszyn sortowniczych, które stanowią zautomatyzowane i zrobotyzowane centra obróbcze do sortowania oraz pakowania owoców i warzyw o parametrach niemożliwych do uzyskania w innych technologiach.

 

Ilustracja: linia do sortowania i pakowania z wykorzystaniem manipulatorów i chwytaków.

 

Więcej szczegółów dotyczących projektu można znaleźć na naszej stronie internetowej: http://www.sorter.pl/pl/firma/