Rezultaty badań projektu POIG.01.04.00-22-205/12
ue

FAQ

Rezultaty badań projektu POIG.01.04.00-22-205/12

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

„Opracowanie innowacyjnej technologii automatycznego zintegrowanego manipulatora 6 osiowego wyposażonego w system wizyjny umożliwiający orientację produktu.”  

Projekt współfinasowany w ramach Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych Osi Priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na podstawie umowy o dofinansowanie POIG.01.04.00-22-205/12 z dnia 12 listopada 2012 r.

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Działanie: 1.4. Wsparcie projektów celowych

Dziedzina: badanie, rozwój, innowacje

Wartość projektu: 24 865 806,87 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 8 833 410,75 zł

Okres realizacji projektu: 01.09.2012 - 30.06.2015

 

Promocja i upowszechnianie rezultatów badań projektu POIG.01.04.00-22-205/12 obejmowała wystąpienia i referaty na konferencjach naukowych. Poniżej przedstawiamy 3 wybrane z nich o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym.

 

Tytuł konferencji: ,,Inżynieria rolnicza w ochronie i kształtowaniu środowiska.’’

Miejsce: Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego, adres: 20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28

23 września 2015 r. podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. ,,Inżynieria rolnicza w ochronie i kształtowaniu środowiska.’’,  prof. dr hab. inż. Ryszard Hołownicki, członek zespołu naukowego Sorter, wygłosił referat  w którym omawiał wyniki badań w projekcie POIG.01.04.00-22-205/12.

Przedmiotem projektu było stworzenie prototypu mechanizmu współpracy automatycznego sześcioosiowego manipulatora pneumatycznego z nowoczesnym systemem wizyjnym służącym do rozpoznawania cech produktu oraz identyfikacji produktów w procesach produkcyjnych. Opracowana technologia będzie wykorzystywana w poszczególnych maszynach produkowanych przez firmę Sorter s.c., (wieloosiowy automat paletyzujący, automatyczny robot pakujący spakowane w opakowania typu flow-pack, automatyczny robot pakujący warzywa o długim kształcie).

 

List prof. dr hab. Inż. Ryszarda Hołownickiego

Link do programu konferencji

 

Tytuł konferencji: ,,Automatyka i bezpieczeństwo w służbie utrzymania ruchu. Predykcyjne zapobieganie awariom.”

Miejsce: Hotel Patver, adres: Daleszyce, 26-021 Borków

W dniu 17 maja 2018 r., w Borkowie koło Kielc, odbyła się III edycja konferencji organizowanej przez firmę GT Automation Krzysztof Reczko pod patronatem Politechniki Świętokrzyskiej, która dotyczyła wykorzystania technologii Przemysłu 4.0. Celem udziału było upowszechnianie rezultatów projektu POIG.01.04.00-22-205/12.

Wykład na temat pierwszych w Polsce 6 osiowych robotów-manipulatorów SUR prowadził mgr. inż. Paweł Strączyński, członek zespołu badawczego Sorter. Roboty SUR w zależności od udźwigu (do 5 kg, 15 kg, 35 kg) zostały zaprojektowane do precyzyjnego zautomatyzowanego sortowania, pakowania oraz paletyzowania.

 

konferencja-gtautomation.pl

 

Tytuł konferencji: „Aktualne problemy inżynierii biosystemów”

Miejsce: Instytut Inżynierii Biosystemów, adres: ul. Wojska Polskiego 50, 60-627 Poznań.

Członek zespołu badawczego Sorter, dr inż. Roman Król, wygłosił referat pt. ,,Zastosowanie wizyjnej detekcji obrazów w sortowaniu jabłek przy użyciu klasyfikatora SVM i deskryptora obrazów HOG.’’ w ramach upowszechniania wyników badań naukowych realizowanego projektu POIG.01.04.00-22-205/12.

 

Link do programu konferencji http://www1.up.poznan.pl/apib/

 

 

Podsumowanie wyników badań projektu POIG.01.04.00-22-205/12