ue

FAQ

Projekt nr POIG.01.04.00-22-205/12

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Stan techniki

 

Zarówno koniec XX jak i początek XI wieku charakteryzują się olbrzymim wzrostem techniki, automatyzacji i robotyzacji procesów przemysłowych.

W przestrzeni prywatnej, publicznej oraz biznesowej na razie większe znaczenie mają roboty konsumenckie i przemysłowe, produkowane seryjnie, masowo sprzedawane i wdrażane w najróżniejszych aplikacjach.

Roboty przemysłowe podnoszą wydajność linii produkcyjnych, usprawniając ich funkcjonowanie, i są powszechnie wykorzystywane chociażby w motoryzacji, na liniach produkcyjnych, lakierowaniu czy innych przedsięwzięciach trudnych do realizacji przez człowieka.

 

 

Przedmiot projektu

 

Przedmiotem projektu było Opracowanie innowacyjnej technologii automatycznego zintegrowanego manipulatora 6 osiowego wyposażonego w system wizyjny umożliwiający orientację produktu.

 

 

Cel projektu

 

Przedmiotem projektu było stworzenie prototypu mechanizmu współpracy automatycznego sześcioosiowego manipulatora pneumatycznego z nowoczesnym systemem wizyjnym służącym do rozpoznawania cech produktu oraz identyfikacji produktów w procesach produkcyjnych. Opracowana technologia będzie wykorzystywana w poszczególnych maszynach produkowanych przez firmę Sorter (wieloosiowy automat paletyzujący, automatyczny robot pakujący spakowane produkty w opakowania typu flow-pack, automatyczny robot pakujący warzywa o podłużnym kształcie).

 

 

Budowa urządzenia badawczego

 

Manipulator przemysłowy

Komputer dedykowany

Moduły wejściowo-wyjściowe

System wizyjny

Pętla bezpieczeństwa