ue

FAQ

Polsko-Indyjskie Forum Biznesowe

Świetna wiadomość dla Sortera! Widzimy ogromne możliwości współpracy, a w szczególności w zakresie maszyn do przetwórstwa owocowo-warzywnego oraz systemów paletyzacji.
 
 
Wczoraj miało miejsce Polsko-Indyjskie Forum Biznesowe w ramach wizyty w Polsce wiceprezydenta Indii Mohammada Hamida Ansariego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz, biznesu oraz instytucji wspierających wymianę handlową między obydwoma krajami.
 
 
Premier Beata Szydło poinformowała, że podczas wizyty podpisana została umowa o współpracy w dziedzinie rolnictwa między Polską, a Indiami.