FAQ ue

Nagroda dla pana Konrada Grzeszczyka za osobisty wkład w rozwój ekonomiczny regionu Buczacz na Ukrainie