ue

FAQ

Konferencja w Instytucie Inżynierii Biosystemów

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Konferencja pt. „Aktualne problemy inżynierii biosystemów” w której braliśmy udział 20 czerwca 2018 r. w Poznaniu, w Instytucie Inżynierii Biosystemów, była kolejną w ramach upowszechniania wyników badań naukowych realizowanego projektu unijnego pt. ,,Opracowanie innowacyjnej technologii automatycznego zintegrowanego manipulatora 6 osiowego wyposażonego w system wizyjny umożliwiający orientację produktu.”  

 

Projekt współfinansowany był w ramach Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych Osi Priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na podstawie umowy o dofinansowanie POIG.01.04.00-22-205/12 z dnia 12 listopada 2012 r.

 

Przedmiotem projektu było stworzenie prototypu mechanizmu współpracy automatycznego sześcioosiowego manipulatora pneumatycznego z nowoczesnym systemem wizyjnym służącym do rozpoznawania cech produktu oraz identyfikacji produktów w procesach produkcyjnych.

 

Wystąpienie konferencyjne wygłosił, członek zespołu badawczego Sorter, dr inż. Roman Król.

 

Link do programu konferencji http://www1.up.poznan.pl/apib/?program-konferencji

 

Więcej informacji na temat projektu na naszej stronie http://www.sorter.pl/pl/firma/publikacje-badan,1179.htm