ue

FAQ

Konferencja w Borkowie

W dniu 17 maja 2018 r. w Borkowie koło Kielc odbyła się konferencja pod tytułem: ,,Automatyka i bezpieczeństwo w służbie utrzymania ruchu. Predykcyjne zapobieganie awariom.” dotycząca wykorzystania technologii Przemysłu 4.0 w opracowanych przez naszą firmę robotach SUR.

              

Wykład na temat pierwszych w Polsce 6-osiowych robotów-manipulatorów SUR prowadził mgr. inż. Paweł Strączyński, członek zespołu badawczego Sorter. Celem udziału było upowszechnianie rezultatów unijnego projektu ,,Opracowanie technologii systemów automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych sortowania i pakowania z wykorzystaniem manipulatorów i chwytaków” realizowanego w ramach Działania 1.1 ”Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Roboty SUR w zależności od udźwigu (do 5 kg, 15 kg, 35 kg) zostały zaprojektowane do precyzyjnego zautomatyzowanego sortowania, pakowania oraz paletyzowania.

 

Link do programu konferencji:

konferencja-gtautomation.pl