II edycja ,,Open Minds’ Debate’’, w Centrum Nauki Kopernik
ue

FAQ

II edycja ,,Open Minds’ Debate’’, w Centrum Nauki Kopernik

7 czerwca 2018 r. w Warszawie, w Centrum Nauki Kopernik, miało miejsce wydarzenie w trakcie, którego prezentowaliśmy nasz projekt  ,,Opracowanie technologii systemów automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych sortowania i pakowania z wykorzystaniem manipulatorów i chwytaków” realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0566/15, w ramach Działania 1.1 ”Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Rezultatem projektu będzie nowa generacja maszyn sortowniczych, stanowiące w istocie zautomatyzowane i zrobotyzowane centra obróbcze do sortowania i pakowania owoców i warzyw o cechach, właściwościach i parametrach niemożliwych do uzyskania w innych technologiach.

 

Wydarzenie (http://2018openminds.pl/) prowadził dziennikarz telewizyjny i radiowy Radosław Brzózka, który wraz z ekipą TVP odwiedził naszą firmę w 2016 r. przy okazji realizacji programu ,,Jak to działa’’ (http://www.sorter.pl/pl/firma/jak-to-dziala-w-sorterze,786.html). Wówczas demonstrowaliśmy pracę robota o udźwigu do 15 kg.

 

Podczas naszego wystąpienia w Open Minds’ Debate 2018 mieliśmy okazję zaprezentować nasze najnowsze osiągnięcie, drugi prototyp z serii robotów przemysłowych - SUR 5, który jest elementem projektowanej instalacji pilotażowej sortowania i pakowania owoców i warzyw.

 

Po wystąpieniach nastąpiła debata z udziałem przedstawiciela firmy Fanuc oraz pracownika naszego laboratorium badawczego Łukasza Gruszki.

 

Pierwsza oficjalna prezentacja prototypu robota SUR 5 – link do filmu: SUR-5