Heliatek w Radomiu
ue

FAQ

Heliatek w Radomiu

Projekt ALABO (www.alabo.eu) ma się ku końcowi, ale udało nam się jeszcze zorganizować spotkanie w siedzibie Sortera z inżynierami z niemieckiej firmy Heliatek GmbH.

Po zwiedzeniu i prezentacji pełnego zakresu działalności firmy Sorter, omówione zostały dotychczasowe postępy i kolejne kroki w pracach nad naszym systemem do kontroli jakości nowoczesnych folii fotowoltaicznych.