ue

FAQ

Recykling

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko na całym świecie realizowanych jest wiele inwestycji w zakresie sortowania i odzyskiwania surowców wtórnych lub dalszego recyclingu.

 

Ciąg technologiczny do sortowania odpadów firmy Sorter tworzy zespół przenośników z możliwością zainstalowania sita bębnowego oraz innych urządzeń dodatkowych, takich jak separator magnetyczny, prasy, kruszarki, rozdrabniacze. Pozostałe po segregacji i niewykorzystane odpady są wysypywane do kontenera lub urządzenia prasującego z przeznaczeniem do wywozu na składowisko lub dalszego przerobu.

 
Systemy sortownicze  z  opatentowanym oprogramowanie ViSort umożliwiają sortowanie:
  • tworzyw sztucznych takich jak:  PP, PE, PET, PS,PC, PLA, PCV, ABS, TBBPA itp., 
  • szkła według kolorów,
  • szkła z domieszką grafitu,
  • odpadów przemysłowych,
  • odpadów budowlanych oraz z gospodarstw domowych.

 

Sortownia może być zaprojektowana i skonstruowana dowolnie, w zależności od ilości odpadów, możliwości inwestycyjnych oraz celu jaki chce się uzyskać. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, projekt i wykonawstwo. Jesteśmy przekonani, że zaoferowane przez naszych specjalistów rozwiązania spełnią Państwa oczekiwania. 

Opakowania

Papier

Plastik

Odpady budowlane

Odpady organiczne

Odpady wielkogabarytowe